Putni Nalog

Putni nalog je osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu kojeg je djelatnik obavio po nalogu svog poslodavca. Budući da je riječ o dokumentu kojim se, u eventualnom poreznom nadzoru, zajedno s ostalom valjanom dokumentacijom (računima), opravdava porezno priznati trošak službenog putovanja, nužno je voditi brigu o tome da putni nalog …

Putni Nalog Read More »