Putni Nalog

Putni nalog je osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu kojeg je djelatnik obavio po nalogu svog poslodavca. Budući da je riječ o dokumentu kojim se, u eventualnom poreznom nadzoru, zajedno s ostalom valjanom dokumentacijom (računima), opravdava porezno priznati trošak službenog putovanja, nužno je voditi brigu o tome da putni nalog sadrži sve propisane elemente. Isto tako, putni nalozi, s jedne strane, služe poslodavcu kao dokaz da su uputili radnika na službeni put, uz eventualno isplaćeni predujam troškova, te s druge strane radniku, kao osnova za potraživanje nadoknade razumnih troškova učinjenih na tom putu.

Sa linka u nastavku možete preuzeti šprancu putnog naloga koju smo za vas napravili u EXCELu

Kako biste bili u mogućnosti Obrazac za Službeno Putovanje, morate biti prijavljeni – Prijavi se
Ako nemate račun, registrirajte se na ovom linku – Registriraj se

Leave a Comment